کانون آگهی و تبلیغات روناش
جمعه ۲۳ مهر ۱۴۰۰

معافیت مالیاتی چاپخانه ها،لیتوگراف ها و صحافان

به گزارش آژانس خبری چاپ و بسته بندی ایران به نقل ازایلنا در دیدار ریاست محترم جمهوری با نمایندگان اتحادیه های ناشران، چاپخانه داران، صحاف و لیتوگرافی موضوع جلسه مورخ ۵/۲/۹۲ با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و معاون فرهنگی ایشان و آقایان دکتر عسکری رئیس و وکیلی معاون مالیاتهای مستقیم سازمان امور مالیاتی مشکلات مالیاتی و اعمال معافیت برای کتابفروشان و آن دسته از فعالیت های چاپ و صحافی و لیتوگرافی که مربوط به فرایند تولید کتاب می باشد مطرح و دستوراتی جهت اجرای معافیت ها از سوی ریاست جمهوری صادر شد و به منظور اجرای این دستورات مقرر شد که کارگروهی متشکل از نمایندگان سه طرف تشکیل شود.
آقایان علمشاهی و امیرزاده از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، پناهی قائم مقام رئیس سازمان امور مالیاتی از سوی آن سازمان و محمود آموزگار به نمایندگی از سوی اتحادیه ناشران و کتابفروشان تعین شدند و اولین جلسه کارگروه روز یکشنبه ۹/۴/۹۲ در دفتر آقای وکیلی معاونت مالیات های مستقیم تشکیل شد و تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:
۱٫ مقرر شد وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی در اجرای بند ۲۲ ماده ۲ قانون اهداف و وظائف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و ماهیت فرهنگی فعالیت کتابفروشی را مورد تاکید قرار داده و مستندا به تبصره بند یک ماده ۲ دستورالعمل موضوع ماده ۱۲ آیین نامه اجرایی تبصره ۳ ماده ۱۳۹ اختیار صدور مجوز در مورد فعالیت کتابفروشان را به اتحادیه های ناشران و کتابفروشان تفویض نماید.
۲٫ با توجه به اینکه فهرست فعالیت مشمول معافیت مطابق ماده ۱۲ آیین نامه اجرایی تبصره ۳ ماده ۱۳۹ براساس دستورالعملی که توسط سازمان امور مالیاتی با همکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تعیین و اعلام خواهد شد نسبت به افزودن کتابفروشی ها به طور کامل و چاپخانه‌ها و لیتوگرافی‌ها و صحافان فقط برای قسمت فرایند تولید کتاب به فهرست مشمولین معافیت اقدام خواهد شد.

 
طبق ماده ۳ آیین نامه اجرایی ماده ۷ قانون حمایت از مصرف کنندگان مسئولیت تبلیغ خلاف واقع بر عهده سفارش دهنده و سازنده آگهی است