کانون آگهی و تبلیغات روناش
پنج شنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۸
ورود به پنل دزپیام      ثبت نام رایگان

لیست قیمت دستگاه بلوتوث

فعلا دستگاه موجود نیست لطفا سوال نفرمائید

لیست قیمت های جدید سیستم های ( blue smart )

 

 

ردیف

نوع سیستم

برد سیستم

مشخصات و قابلیت ها

قیمت برای مشتری

( ریال )

۱

Bronze 10 m

۱۰ الی ۳۰ متر

۷ ارتباط همزمان

دستگاه، جهت کار و راه اندازی نیاز به کامپیوتر دارد.

ارسال اطلاعات بصورت یک طرفه است.

 

۲

Bronze 10 m+

۱۰ الی ۳۰ متر

۷ ارتباط همزمان

دستگاه، جهت کار و راه اندازی نیاز به کامپیوتر دارد.

ارسال اطلاعات بصورت دو طرفه است.

 

۳

Bronze 100 m

۱۰۰ الی ۲۵۰ متر

۷ ارتباط همزمان

دستگاه، جهت کار و راه اندازی نیاز به کامپیوتر دارد.

ارسال اطلاعات بصورت یک طرفه است.

 

۴

Bronze 100m+

۱۰۰ الی ۲۵۰ متر

۷ ارتباط همزمان

دستگاه، جهت کار و راه اندازی نیاز به کامپیوتر دارد.

ارسال اطلاعات بصورت دو طرفه است.

 

۵

Silver 7 x

۱۰۰ الی ۲۵۰ متر

۷ ارتباط همزمان

دستگاه، جهت کار و راه اندازی نیاز به کامپیوتر ندارد.

ارسال اطلاعات بصورت یک طرفه است.

 

۶

Silver + 7 x

۱۰۰ الی ۲۵۰ متر

۷ ارتباط همزمان

دستگاه، جهت کار و راه اندازی نیاز به کامپیوتر ندارد.

ارسال اطلاعات بصورت دو طرفه است.

 

۵

Silver 14 x

۱۰۰ الی ۲۵۰ متر

۱۴ ارتباط همزمان

دستگاه، جهت کار و راه اندازی نیاز به کامپیوتر ندارد.

ارسال اطلاعات بصورت یک طرفه است.

 

۶

Silver + 14 x

۱۰۰ الی ۲۵۰ متر

۱۴ ارتباط همزمان

دستگاه، جهت کار و راه اندازی نیاز به کامپیوتر ندارد.

ارسال اطلاعات بصورت دو طرفه است.

 

۷

Silver 21 x

۱۰۰ الی ۲۵۰ متر

۲۱ ارتباط همزمان

دستگاه، جهت کار و راه اندازی نیاز به کامپیوتر ندارد.

ارسال اطلاعات بصورت یک طرفه است.

 

۸

Silver + 21 x

۱۰۰ الی ۲۵۰ متر

۲۱ ارتباط همزمان

دستگاه، جهت کار و راه اندازی نیاز به کامپیوتر ندارد.

ارسال اطلاعات بصورت دو طرفه است.

 

۹

Silver 28 x

۱۰۰ الی ۲۵۰ متر

۲۸ ارتباط همزمان

دستگاه، جهت کار و راه اندازی نیاز به کامپیوتر ندارد.

ارسال اطلاعات بصورت یک طرفه است.

 

۱۰

Silver + 28 x

۱۰۰ الی ۲۵۰ متر

۲۸ ارتباط همزمان

دستگاه، جهت کار و راه اندازی نیاز به کامپیوتر ندارد.

ارسال اطلاعات بصورت دو طرفه است.

 

۱۱

Gold 42 x

۵۰۰ الی ۱۲۰۰ متر

۴۲ ارتباط همزمان

دستگاه، جهت کار و راه اندازی نیاز به کامپیوتر ندارد.

ارسال اطلاعات بصورت یک طرفه است.

 

۱۲

Gold + 42 x

۵۰۰ الی ۱۲۰۰ متر

۴۲ ارتباط همزمان

دستگاه، جهت کار و راه اندازی نیاز به کامپیوتر ندارد.

ارسال اطلاعات بصورت دو طرفه است.

 

 

ردیف

نوع سیستم

برد سیستم

قیمت برای مشتری ( ریال )

۱

Silver 14 x

۱۰۰ الی ۲۵۰ متر در محیط باز

 

۲

Silver + 14 x

۱۰۰ الی ۲۵۰ متر در محیط باز

 

۳

Silver 21 x

۱۰۰ الی ۲۵۰ متر در محیط باز

 

۴

Silver + 21 x

۱۰۰ الی ۲۵۰ متر در محیط باز

 

۵

Silver 28 x

۱۰۰ الی ۲۵۰ متر در محیط باز

 

۶

Silver + 28 x

۱۰۰ الی ۲۵۰ متر در محیط باز

 

۷

Silver 35 x

۱۰۰ الی ۲۵۰ متر در محیط باز

 

۸

Silver + 35 x

۱۰۰ الی ۲۵۰ متر در محیط باز

 

۹

Silver 42 x

۱۰۰ الی ۲۵۰ متر در محیط باز

 

۱۰

Silver + 42 x

۱۰۰ الی ۲۵۰ متر در محیط باز

 

۱۱

Silver 49 x

۱۰۰ الی ۲۵۰ متر در محیط باز

 

۱۲

Silver + 49 x

۱۰۰ الی ۲۵۰ متر در محیط باز

 

۱۳

Silver 56 x

۱۰۰ الی ۲۵۰ متر در محیط باز

 

۱۴

Silver + 56 x

۱۰۰ الی ۲۵۰ متر در محیط باز

 

۱۵

Silver 63 x

۱۰۰ الی ۲۵۰ متر در محیط باز

 

۱۶

Silver + 63 x

۱۰۰ الی ۲۵۰ متر در محیط باز

 

۱۷

Silver 70 x

۱۰۰ الی ۲۵۰ متر در محیط باز

 

۱۸

Silver + 70 x

۱۰۰ الی ۲۵۰ متر در محیط باز

 

۱۹

Silver 77 x

۱۰۰ الی ۲۵۰ متر در محیط باز

 

۲۰

Silver + 77 x

۱۰۰ الی ۲۵۰ متر در محیط باز

 

۲۱

Silver 84 x

۱۰۰ الی ۲۵۰ متر در محیط باز

 

۲۲

Silver + 84 x

۱۰۰ الی ۲۵۰ متر در محیط باز

 

۲۳

Silver 91 x

۱۰۰ الی ۲۵۰ متر در محیط باز

 

۲۴

Silver + 91 x

۱۰۰ الی ۲۵۰ متر در محیط باز

 

۲۵

Silver 98 x

۱۰۰ الی ۲۵۰ متر در محیط باز

 

۲۶

Silver + 98 x

۱۰۰ الی ۲۵۰ متر در محیط باز

 

۲۷

Silver 105 x

۱۰۰ الی ۲۵۰ متر در محیط باز

 

۲۸

Silver + 105 x

۱۰۰ الی ۲۵۰ متر در محیط باز

 

۲۹

Silver 112 x

۱۰۰ الی ۲۵۰ متر در محیط باز

 

۳۰

Silver + 112 x

۱۰۰ الی ۲۵۰ متر در محیط باز

 

۳۱

Gold 42 x

۵۰۰ الی ۱۲۰۰ متر در محیط باز

 

۳۲

Gold+ 42 x

۵۰۰ الی ۱۲۰۰ متر در محیط باز

 

 

فعلا دستگاه موجود نیست لطفا سوال نفرمائید

 
طبق ماده ۳ آیین نامه اجرایی ماده ۷ قانون حمایت از مصرف کنندگان مسئولیت تبلیغ خلاف واقع بر عهده سفارش دهنده و سازنده آگهی است