کانون آگهی و تبلیغات روناش
پنج شنبه ۲ اسفند ۱۳۹۷
ورود به پنل دزپیام      ثبت نام رایگان

لیست قیمت دستگاه بلوتوث

فعلا دستگاه موجود نیست لطفا سوال نفرمائید

لیست قیمت های جدید سیستم های ( blue smart )

 

 

ردیف

نوع سیستم

برد سیستم

مشخصات و قابلیت ها

قیمت برای مشتری

( ریال )

۱

Bronze 10 m

۱۰ الی ۳۰ متر

۷ ارتباط همزمان

دستگاه، جهت کار و راه اندازی نیاز به کامپیوتر دارد.

ارسال اطلاعات بصورت یک طرفه است.

 

۲

Bronze 10 m+

۱۰ الی ۳۰ متر

۷ ارتباط همزمان

دستگاه، جهت کار و راه اندازی نیاز به کامپیوتر دارد.

ارسال اطلاعات بصورت دو طرفه است.

 

۳

Bronze 100 m

۱۰۰ الی ۲۵۰ متر

۷ ارتباط همزمان

دستگاه، جهت کار و راه اندازی نیاز به کامپیوتر دارد.

ارسال اطلاعات بصورت یک طرفه است.

 

۴

Bronze 100m+

۱۰۰ الی ۲۵۰ متر

۷ ارتباط همزمان

دستگاه، جهت کار و راه اندازی نیاز به کامپیوتر دارد.

ارسال اطلاعات بصورت دو طرفه است.

 

۵

Silver 7 x

۱۰۰ الی ۲۵۰ متر

۷ ارتباط همزمان

دستگاه، جهت کار و راه اندازی نیاز به کامپیوتر ندارد.

ارسال اطلاعات بصورت یک طرفه است.

 

۶

Silver + 7 x

۱۰۰ الی ۲۵۰ متر

۷ ارتباط همزمان

دستگاه، جهت کار و راه اندازی نیاز به کامپیوتر ندارد.

ارسال اطلاعات بصورت دو طرفه است.

 

۵

Silver 14 x

۱۰۰ الی ۲۵۰ متر

۱۴ ارتباط همزمان

دستگاه، جهت کار و راه اندازی نیاز به کامپیوتر ندارد.

ارسال اطلاعات بصورت یک طرفه است.

 

۶

Silver + 14 x

۱۰۰ الی ۲۵۰ متر

۱۴ ارتباط همزمان

دستگاه، جهت کار و راه اندازی نیاز به کامپیوتر ندارد.

ارسال اطلاعات بصورت دو طرفه است.

 

۷

Silver 21 x

۱۰۰ الی ۲۵۰ متر

۲۱ ارتباط همزمان

دستگاه، جهت کار و راه اندازی نیاز به کامپیوتر ندارد.

ارسال اطلاعات بصورت یک طرفه است.

 

۸

Silver + 21 x

۱۰۰ الی ۲۵۰ متر

۲۱ ارتباط همزمان

دستگاه، جهت کار و راه اندازی نیاز به کامپیوتر ندارد.

ارسال اطلاعات بصورت دو طرفه است.

 

۹

Silver 28 x

۱۰۰ الی ۲۵۰ متر

۲۸ ارتباط همزمان

دستگاه، جهت کار و راه اندازی نیاز به کامپیوتر ندارد.

ارسال اطلاعات بصورت یک طرفه است.

 

۱۰

Silver + 28 x

۱۰۰ الی ۲۵۰ متر

۲۸ ارتباط همزمان

دستگاه، جهت کار و راه اندازی نیاز به کامپیوتر ندارد.

ارسال اطلاعات بصورت دو طرفه است.

 

۱۱

Gold 42 x

۵۰۰ الی ۱۲۰۰ متر

۴۲ ارتباط همزمان

دستگاه، جهت کار و راه اندازی نیاز به کامپیوتر ندارد.

ارسال اطلاعات بصورت یک طرفه است.

 

۱۲

Gold + 42 x

۵۰۰ الی ۱۲۰۰ متر

۴۲ ارتباط همزمان

دستگاه، جهت کار و راه اندازی نیاز به کامپیوتر ندارد.

ارسال اطلاعات بصورت دو طرفه است.

 

 

ردیف

نوع سیستم

برد سیستم

قیمت برای مشتری ( ریال )

۱

Silver 14 x

۱۰۰ الی ۲۵۰ متر در محیط باز

 

۲

Silver + 14 x

۱۰۰ الی ۲۵۰ متر در محیط باز

 

۳

Silver 21 x

۱۰۰ الی ۲۵۰ متر در محیط باز

 

۴

Silver + 21 x

۱۰۰ الی ۲۵۰ متر در محیط باز

 

۵

Silver 28 x

۱۰۰ الی ۲۵۰ متر در محیط باز

 

۶

Silver + 28 x

۱۰۰ الی ۲۵۰ متر در محیط باز

 

۷

Silver 35 x

۱۰۰ الی ۲۵۰ متر در محیط باز

 

۸

Silver + 35 x

۱۰۰ الی ۲۵۰ متر در محیط باز

 

۹

Silver 42 x

۱۰۰ الی ۲۵۰ متر در محیط باز

 

۱۰

Silver + 42 x

۱۰۰ الی ۲۵۰ متر در محیط باز

 

۱۱

Silver 49 x

۱۰۰ الی ۲۵۰ متر در محیط باز

 

۱۲

Silver + 49 x

۱۰۰ الی ۲۵۰ متر در محیط باز

 

۱۳

Silver 56 x

۱۰۰ الی ۲۵۰ متر در محیط باز

 

۱۴

Silver + 56 x

۱۰۰ الی ۲۵۰ متر در محیط باز

 

۱۵

Silver 63 x

۱۰۰ الی ۲۵۰ متر در محیط باز

 

۱۶

Silver + 63 x

۱۰۰ الی ۲۵۰ متر در محیط باز

 

۱۷

Silver 70 x

۱۰۰ الی ۲۵۰ متر در محیط باز

 

۱۸

Silver + 70 x

۱۰۰ الی ۲۵۰ متر در محیط باز

 

۱۹

Silver 77 x

۱۰۰ الی ۲۵۰ متر در محیط باز

 

۲۰

Silver + 77 x

۱۰۰ الی ۲۵۰ متر در محیط باز

 

۲۱

Silver 84 x

۱۰۰ الی ۲۵۰ متر در محیط باز

 

۲۲

Silver + 84 x

۱۰۰ الی ۲۵۰ متر در محیط باز

 

۲۳

Silver 91 x

۱۰۰ الی ۲۵۰ متر در محیط باز

 

۲۴

Silver + 91 x

۱۰۰ الی ۲۵۰ متر در محیط باز

 

۲۵

Silver 98 x

۱۰۰ الی ۲۵۰ متر در محیط باز

 

۲۶

Silver + 98 x

۱۰۰ الی ۲۵۰ متر در محیط باز

 

۲۷

Silver 105 x

۱۰۰ الی ۲۵۰ متر در محیط باز

 

۲۸

Silver + 105 x

۱۰۰ الی ۲۵۰ متر در محیط باز

 

۲۹

Silver 112 x

۱۰۰ الی ۲۵۰ متر در محیط باز

 

۳۰

Silver + 112 x

۱۰۰ الی ۲۵۰ متر در محیط باز

 

۳۱

Gold 42 x

۵۰۰ الی ۱۲۰۰ متر در محیط باز

 

۳۲

Gold+ 42 x

۵۰۰ الی ۱۲۰۰ متر در محیط باز

 

 

فعلا دستگاه موجود نیست لطفا سوال نفرمائید

 
طبق ماده ۳ آیین نامه اجرایی ماده ۷ قانون حمایت از مصرف کنندگان مسئولیت تبلیغ خلاف واقع بر عهده سفارش دهنده و سازنده آگهی است