کانون آگهی و تبلیغات روناش
چهارشنبه ۳۱ شهریور ۱۴۰۰

بررسی چگونگی انتخاب کارمند مناسب

سازمان مدیریت صنعتی سمینار آشنایی با مراکز ارزیابی و توسعه کانون پرورش ارزیابان را ۲۱ و ۲۲ شهریور ماه برگزار می کند.
به گزارش خبرنگاران ، در این سمینار چگونگی انتخاب کارمند مناسب برای شغل مورد نظر مدیران و چگونگی تشخیص شایستگی‌های مدیران و کارکنان مورد تحلیل و بررسی قرار می گیرد.
مهم ترین هدف برگزاری این سمینار آشنایی تخصصی و کاربردی با مرکز ارزیابی و توسعه مدیران به عنوان معتبرترین روش موجود درخصوص فرآیندهای ارزیابی منابع انسانی با هدف جذب ، انتصاب ، ارتقاء، توسعه منابع انسانی و درکل ایجاد سیستم مدیریت استعداد می‌باشد. درهمین راستا آشنایی با تدوین مدل‌های شایستگی ، شیوه‌های انتخاب و آموزش ارزیابان ، روش‌های طراحی، تدوین و تهیه ابزارهای قابل استفاده در مرکز ارزیابی و درنهایت نحوه جمع‌بندی و ارائه بازخورهای فردی و سازمانی صورت می گیرد.
محورهای این سمینار شامل آشنایی با تدوین مدل‌های شایستگی ، شیوه‌های انتخاب و آموزش ارزیابان ، روش‌های طراحی، تدوین و تهیه ابزارهای قابل استفاده در مرکز ارزیابی و در نهایت چگونگی جمع‌بندی و ارائه بازخورهای فردی و سازمانی می‌باشد.
گفتنی است :سمینار آشنایی با مراکز ارزیابی و توسعه کانون پرورش ارزیابان که توسط یکی ازمشاوران ارشد سازمان مدیریت صنعتی و رئیس سنجش و ارزیابی شرکت ملی نفت برگزار می شود، در روز اول به مروری بر تحولات سازمانی در محیط کسب و کار جهانی و نقش مدیران برجسته در تولید ثروت،معرفی رویکرد و کلیه مراحل اجرای مراکز ارزیابی و توسعه AC&DC،تعریف و مفهوم شایستگی و مروری بر معتبرترین الگوهای طبقه‌بندی شایستگی‌های شغل و مشاغل،کاربردهای مرکز ارزیابی در انتخاب ، استخدام، آموزش و توسعه طراحی مسیر شغلی و …خواهد پرداخت.
مباحث روز دوم سمینار نیز،روش‌های ارزیابی در مرکز ارزیابی و نحوه جمع‌بندی نتایج و کاربرد نتایج،تفاوت بین آزمون‌های روان شناختی (آزمون‌های توانایی، آزمون‌های شخصیت و آزمون‌های علایق)،اجرای چند آزمون (توانایی ذهنی، شخصتی و علایق) و آشنایی با نحوه تفسیر و نمره‌گذاری آنها،آشنایی با نحوه مصاحبه شایسته محور در مرکز ارزیابی ، نحوه نمره گذاری و تفسیر و فرآیند جمع‌بندی و تصمیم‌گیری در مراکز ارزیابی و توسعه اعلام شده است.
mbanews
 
طبق ماده ۳ آیین نامه اجرایی ماده ۷ قانون حمایت از مصرف کنندگان مسئولیت تبلیغ خلاف واقع بر عهده سفارش دهنده و سازنده آگهی است