کانون آگهی و تبلیغات روناش
پنجشنبه ۲۸ فروردین ۱۳۹۳

تعرفه چاپ فاکتور و پاکت نامه

فاکتور و پاکت نامه 

نوع سفارش جنس اندازه تعداد برگ خدمات قیمت
فاکتور اداری تحریر ۷۰ ۲۴*۱۷ ۱۰۰۰ پرفراژ/شماره/صحافی/تکرنگ  
فاکتور اداری تحریر ۷۰ ۲۴*۱۷ ۴۰۰۰ پرفراژ / شماره / صحافی / تکرنگ  
فاکتور اداری تحریر ۷۰ ۲۴*۱۷ ۴۰۰۰ پرفراژ / شماره / صحافی / تکرنگ / نسخه دوم متفاوت  
فاکتور اداری تحریر ۷۰ ۲۴*۱۷ ۴۰۰۰ پرفراژ / شماره / صحافی (۴۰ بسته ۱۰۰ تایی ) / دو رنگ  
فاکتور ریسو تحریر ۷۰ تا A4 1000 پرفراژ / شماره / صحافی / تکرنگ / دو رنگ کاغذ  
فاکتور رنگی تحریر ۷۰ ۲۴*۱۷ ۴۰۰۰ پرفراژ / شماره / صحافی / چهاررنگ / نسخه دوم متفاوت  
فاکتور NCR تحریر کاربن دار ۲۴*۱۷ ۱۰۰۰ پرفراژ / شماره / صحافی / تک رنگ  
فاکتور NCR تحریر کاربن دار ۲۴*۱۷ ۴۰۰۰ پرفراژ / شماره / صحافی / تمام رنگی  
پاکت نامه تحریر ۷۰ ۲۲*۱۱ ۲۰۰۰ چاپ تک رنگ / صحافی  
پاکت نامه تحریر ۱۰۰ A4 1000 چاپ تک رنگ / صحافی  
پاکت نامه تحریر ۱۰۰ A4 1000 چاپ تمام رنگی / صحافی  

جهت دریافت قیمت محصولات چاپی تماس بگیرید