کانون آگهی و تبلیغات روناش
پنج شنبه ۸ آبان ۱۳۹۹

تعرفه چاپ فاکتور و پاکت نامه

انواع پاکت تیراژ ۱۰۰۰ عددی تمام رنگی

ملخی / تحریر

ملخی / گلاسه

A5 / تحریر

A5 / گلاسه

A4 / تحریر

A4 / گلاسه

لطفا تماس بگیرید

 

قیمت سفارشات پاکت تحریر

اندازه

تعداد

قیمت

پاکت ملخی

۱۰۰۰

پاکت ملخی

۲۰۰۰

پاکت ملخی

۵۰۰۰

پاکت A4

۱۰۰۰

پاکت A4

۲۰۰۰

پاکت A4

۵۰۰۰

پاکت A5

۱۰۰۰

پاکت A5

۲۰۰۰

پاکت A5

۵۰۰۰

قیمت سفارشات پاکت گلاسه

اندازه

تعداد

قیمت

پاکت ملخی

۱۰۰۰

پاکت ملخی

۲۰۰۰

پاکت ملخی

۵۰۰۰

پاکت A4

۱۰۰۰

پاکت A4

۲۰۰۰

پاکت A4

۵۰۰۰

پاکت A5

۱۰۰۰

پاکت A5

۲۰۰۰

پاکت A5

۵۰۰۰

 

 

 

 

 

 

 

 

 
طبق ماده ۳ آیین نامه اجرایی ماده ۷ قانون حمایت از مصرف کنندگان مسئولیت تبلیغ خلاف واقع بر عهده سفارش دهنده و سازنده آگهی است