کانون آگهی و تبلیغات روناش
چهارشنبه ۲۹ شهریور ۱۳۹۶
ورود به پنل دزپیام      ثبت نام رایگان

تعرفه چاپ فاکتور و پاکت نامه

انواع پاکت تیراژ ۱۰۰۰ عددی تمام رنگی

ملخی / تحریر

ملخی / گلاسه

A5 / تحریر

A5 / گلاسه

A4 / تحریر

A4 / گلاسه

۱۵۵۰۰۰

۱۹۰۰۰۰

۲۰۰۰۰۰

۲۷۰۰۰۰

۳۱۰۰۰۰

۳۷۵۰۰۰

 
 

 

قیمت سفارشات پاکت تحریر

اندازه

تعداد

قیمت

پاکت ملخی

۱۰۰۰

۱۳۰,۰۰۰ تومان

پاکت ملخی

۲۰۰۰

۱۶۰,۰۰۰ تومان

پاکت ملخی

۵۰۰۰

۳۵۰,۰۰۰ تومان

پاکت A4

۱۰۰۰

۲۵۰,۰۰۰ تومان

پاکت A4

۲۰۰۰

۲۹۵,۰۰۰ تومان

پاکت A4

۵۰۰۰

۵۸۰,۰۰۰ تومان

پاکت A5

۱۰۰۰

۱۸۰,۰۰۰ تومان

پاکت A5

۲۰۰۰

۲۳۰,۰۰۰ تومان

پاکت A5

۵۰۰۰

۴۵۰,۰۰۰ تومان

 

 

قیمت سفارشات پاکت گلاسه

اندازه

تعداد

قیمت

پاکت ملخی

۱۰۰۰

۱۵۰,۰۰۰ تومان

پاکت ملخی

۲۰۰۰

۲۱۰,۰۰۰ تومان

پاکت ملخی

۵۰۰۰

۴۲۰,۰۰۰ تومان

پاکت A4

۱۰۰۰

۲۷۰,۰۰۰ تومان

پاکت A4

۲۰۰۰

۴۲۰,۰۰۰ تومان

پاکت A4

۵۰۰۰

۷۵۰,۰۰۰ تومان

پاکت A5

۱۰۰۰

۱۹۰,۰۰۰ تومان

پاکت A5

۲۰۰۰

۲۶۰,۰۰۰ تومان

پاکت A5

۵۰۰۰

۵۵۰,۰۰۰ تومان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
طبق ماده ۳ آیین نامه اجرایی ماده ۷ قانون حمایت از مصرف کنندگان مسئولیت تبلیغ خلاف واقع بر عهده سفارش دهنده و سازنده آگهی است