کانون آگهی و تبلیغات روناش
یکشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۷
ورود به پنل دزپیام      ثبت نام رایگان

تعرفه چاپ بروشور و تراکت

 

تراکت تمام رنگی تحریر    80 گرم   5000 عددی

ردیف

نوع سفارش

تیراژ

تحریر ۸۰ یکرو

تحریر ۸۰ دورو

۱

سربرگ A6 تمام رنگی   14.5*10

۵۰۰۰

۹۵۰۰۰

۱۱۵۰۰۰

۲

سربرگ A5 تمام رنگی     14*20

۵۰۰۰

۱۷۵۰۰۰

۱۹۰۰۰۰

۳

سربرگ A4 تمام رنگی     29*20

۵۰۰۰

۲۷۵۰۰۰

۳۰۰۰۰۰

تراکت تمام رنگی تحریر   80 گرم   2000 عددی

ردیف

نوع سفارش

تیراژ

تحریر ۸۰ یکرو

تحریر ۸۰ دورو

۱

سربرگ A6 تمام رنگی   14.5*10

۲۰۰۰

۶۰۰۰۰

۸۰۰۰۰

۲

سربرگ A5 تمام رنگی     14*20

۲۰۰۰

۱۰۰۰۰۰

۱۳۵۰۰۰

۳

سربرگ A4 تمام رنگی     29*20

۲۰۰۰

۱۸۰۰۰۰

۲۳۰۰۰۰

تراکت تمام رنگی گلاسه  115 گرم   5000 عددی

ردیف

نوع سفارش

تیراژ

گلاسه  115 یکرو

گلاسه ۱۱۵ دورو

۱

سربرگ A6 تمام رنگی   14.5*10

۵۰۰۰

۱۲۵۰۰۰

۱۳۵۰۰۰

۲

سربرگ A5 تمام رنگی     14*20

۵۰۰۰

۲۴۰۰۰۰

۲۷۰۰۰۰

۳

سربرگ A4 تمام رنگی     29*20

۵۰۰۰

۳۵۰۰۰۰

۴۲۰۰۰۰

تراکت تمام رنگی گلاسه  115 گرم   2000 عددی

ردیف

نوع سفارش

تیراژ

گلاسه ۱۱۵ یکرو

گلاسه ۱۱۵ دورو

۱

سربرگ A6 تمام رنگی   14.5*10

۲۰۰۰

۷۵۰۰۰

۹۰۰۰۰

۲

سربرگ A5 تمام رنگی     14*20

۲۰۰۰

۱۳۵۰۰۰

۱۶۵۰۰۰

۳

سربرگ A4 تمام رنگی     29*20

۲۰۰۰

۲۱۰۰۰۰

۲۵۰۰۰۰

تراکت تمام رنگی ۱۰۰۰ عددی یکرو

ردیف

نوع سفارش

تیراژ

تحریر ۸۰ گرم یکرو

گلاسه ۱۱۵گرم یکرو

۱

سربرگ A6 تمام رنگی   14.5*10

۱۰۰۰

۵۵۰۰۰

۶۵۰۰۰

۲

سربرگ A5 تمام رنگی     14*20

۱۰۰۰

۸۰۰۰۰

۹۰۰۰۰

۳

سربرگ A4 تمام رنگی     29*20

۱۰۰۰

۱۳۰۰۰۰

۱۵۰۰۰۰

۴

سربرگ A3 تمام رنگی     40*29

۱۰۰۰

۲۶۰۰۰۰

۲۷۰۰۰۰

 

بدلیل نوسانات قیمت کاغذ جهت دریافت جدیدترین قیمت با ما تماس بگیرید

 
طبق ماده ۳ آیین نامه اجرایی ماده ۷ قانون حمایت از مصرف کنندگان مسئولیت تبلیغ خلاف واقع بر عهده سفارش دهنده و سازنده آگهی است