کانون آگهی و تبلیغات روناش
چهارشنبه ۷ آبان ۱۳۹۹

تعرفه چاپ بروشور و تراکت

 

تراکت تمام رنگی تحریر    ۸۰ گرم   ۵۰۰۰ عددی

ردیف

نوع سفارش

تیراژ

تحریر ۸۰ یکرو

تحریر ۸۰ دورو

۱

سربرگ A6 تمام رنگی   ۱۴٫۵*۱۰

۵۰۰۰

۲

سربرگ A5 تمام رنگی     ۱۴*۲۰

۵۰۰۰

۳

سربرگ A4 تمام رنگی     ۲۹*۲۰

۵۰۰۰

تراکت تمام رنگی تحریر   ۸۰ گرم   ۲۰۰۰ عددی

ردیف

نوع سفارش

تیراژ

تحریر ۸۰ یکرو

تحریر ۸۰ دورو

۱

سربرگ A6 تمام رنگی   ۱۴٫۵*۱۰

۲۰۰۰

۲

سربرگ A5 تمام رنگی     ۱۴*۲۰

۲۰۰۰

۳

سربرگ A4 تمام رنگی     ۲۹*۲۰

۲۰۰۰

تراکت تمام رنگی گلاسه  ۱۱۵ گرم   ۵۰۰۰ عددی

ردیف

نوع سفارش

تیراژ

گلاسه  ۱۱۵ یکرو

گلاسه ۱۱۵ دورو

۱

سربرگ A6 تمام رنگی   ۱۴٫۵*۱۰

۵۰۰۰

۲

سربرگ A5 تمام رنگی     ۱۴*۲۰

۵۰۰۰

۳

سربرگ A4 تمام رنگی     ۲۹*۲۰

۵۰۰۰

تراکت تمام رنگی گلاسه  ۱۱۵ گرم   ۲۰۰۰ عددی

ردیف

نوع سفارش

تیراژ

گلاسه ۱۱۵ یکرو

گلاسه ۱۱۵ دورو

۱

سربرگ A6 تمام رنگی   ۱۴٫۵*۱۰

۲۰۰۰

۲

سربرگ A5 تمام رنگی     ۱۴*۲۰

۲۰۰۰

۳

سربرگ A4 تمام رنگی     ۲۹*۲۰

۲۰۰۰

تراکت تمام رنگی ۱۰۰۰ عددی یکرو

ردیف

نوع سفارش

تیراژ

تحریر ۸۰ گرم یکرو

گلاسه ۱۱۵گرم یکرو

۱

سربرگ A6 تمام رنگی   ۱۴٫۵*۱۰

۱۰۰۰

۲

سربرگ A5 تمام رنگی     ۱۴*۲۰

۱۰۰۰

۳

سربرگ A4 تمام رنگی     ۲۹*۲۰

۱۰۰۰

۴

سربرگ A3 تمام رنگی     ۴۰*۲۹

۱۰۰۰

بدلیل نوسانات قیمت کاغذ جهت دریافت جدیدترین قیمت با ما تماس بگیرید

 
طبق ماده ۳ آیین نامه اجرایی ماده ۷ قانون حمایت از مصرف کنندگان مسئولیت تبلیغ خلاف واقع بر عهده سفارش دهنده و سازنده آگهی است